Rate this book

Norrland

by Po Tidholm
languge
English
genre
publisher
series
Det var istid, det fanns stenaldersbyar, naturen ar vacker. Valkommen till var konferensanlaggning.Skeva mediebilder och historiska orattvisor ar utgangspunkter nar Po Tidholm samlar sina viktigaste texter om dagens Norrland och uppvaxtens Halsingland. Med lika delar journalistiskt hantverk och personlig ilska belyser Norrland hur glesbygdens dilemman hanger samman med sto